Klachten

Behandelingen worden bij VitaFerma niet vergoed door zorgverzekeraars. De tarieven zijn daardoor laag gehouden en maken deze investering in een ieders gezondheid toegankelijk.  Bij klachten, waar VitaFerma geen medische achtergrond voor heeft, wordt u meteen doorverwezen naar een arts, fysiotherapeut of andere specialist.

rust kruiden massage

De Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz)  :   Als u en VitaFerma er samen niet uitkomen, wat kunt u dan doen? Op grond van de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) ben ik verplicht een klachtenregeling voor u te treffen als mijn cliënt. U kunt zich wenden tot de beroepsvereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) waar u uw klacht kenbaar kunt maken. De VNRT heeft een klachtenreglement waarin algemene regels voor de omgang met onvrede of klachten beschreven staan. Een klachtenfunctionaris kan u evt. helpen bij het formuleren van de onvrede of klacht en onderzoeken welke oplossingen er zijn. Deze procedure is gratis en geldt alleen voor Therapeutische Reflexzone consulten.   

SCAG
Mocht deze bemiddeling naar uw mening onvoldoende zijn, wat kunt u dan doen? Dan kunt u zich via de VNRT wenden tot de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een onafhankelijke geschillencommissie in de complementaire zorg. Uw klacht word hier verder behandeld. Na gemiddeld 6 weken zal er een uitspraak zijn. Een uitspraak van deze geschillencommissie over uw klacht is bindend voor mij als masseur en u als cliënt. Aan deze klachtenprocedure zijn mogelijk kosten verbonden.

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar  www.vnrt.nl